webleads-tracker

Fitch Bennett Partners
Executive search Paris
Paris, France

Contact

 

Ecomomische intelligentie en wat is het nut ervan voor de manager

29 January 2020 - Jacques-Louis Soubirous
Categorieën: test

Fitch Bennett ontmoette voor u Anne Wanielista : al 15 jaar toegewijd aan economische intelligentie met een blik naar de verdere toekomst, ook bekend als langetermijnstrategie (aw@action-woman.com).

 

FBP: Wat is economische intelligentie en wat is het nut ervan voor de manager?

AW: Economische intelligentie is een beslissingsondersteunend instrument op basis van drie pijlers: waken, beschermen en beïnvloeden.

De bewaking voor economische ontwikkelingen wordt gebruikt om acties te begeleiden teneinde de continuïteit te waarborgen (Business Continuity). Deze heeft betrekking op concurrenten, de markt, klanten en heeft een PESTEL-dimensie (politiek, economisch, maatschappelijk, technologisch en juridisch). Het gaat hier dus over een analyse van externe gegevens van het bedrijf, naast de business intelligence die interne tgegevens binnen het bedrijf exploiteert.

De bescherming van het economische en wetenschappelijke erfgoed van het bedrijf is gewaarborgd.

Invloed kan op verschillende stakeholders worden uitgeoefend. als consumenten, potentiële klanten, wetgevers.....


 

Welke risico's kunnen worden verminderd met economische intelligentie?

AW: De Tigerkidnapping bv. Elke medewerker die in contact staat met zaken met een zekere waarde (banken, juweliers) kan worden aangemoedigd om details te geven (werkplek, planning, interesses, familie ...) en verplicht worden om kwaadaardige handelingen te verrichten. Tigerkidnapping verwijst naar de ontvoering of gijzeling van een persoon dicht bij de medewerker om hem te dwingen een negatieve actie te ondernemen.

Het reputatierisico: een  beveiligingsbedrijf uit de privésector verloor 50% van haar waarde op de aandelenmarkt toen de pers publiek maakte dat het de auteur van een slachting in Orlando in dienst had genomen. De FBI verwijt haar immers dat zij zichzelf slechts had beperkt tot één enkele psychologische evaluatie op het ogenblik van de aanwerving, nooit bijgewerkt.

... Om er maar twee te noemen, er zijn er natuurlijk nog veel meer!

Een medewerker wordt ambassadeur of criticus, een rol die kan evolueren naargelang de evolutie van zijn carrière en zelfs daarna. Een evolutie die bewust of onbewust kan zijn (fraude, passie, kwaadaardige bedoelingen, domheid, trots, wraak ...).

 


FBP: Hoe zit het met de AVG?


AW:
Goede vraag! Op zichzelf beperkt de AVG de "bewaking" van personeelsleden, hetgeen het bedrijf evenwel niet belet toezicht te blijven houden op haar merk, met name op open bronnen zoals sociale netwerken.


FBP: Wat dient er dan te gebeuren ?

AW: Reputational watch is reeds een goed begin. Federator bij uitstek omdat het verschillende afdelingen van het bedrijf betreft: HR voor het merk van de werkgever (employer branding) en de beste profilering richting potentieel talent, Sales & Marketing om meer te weten te komen over de perceptie van bestaande en toekomstige klanten over diensten en producten, QHSSE (Quality, Health, Safety, Environment) teneinde te kunnen reageren op / anticiperen op mogelijke klachten of incidenten, Operations om te kunnen ontdekken wat er in het veld gebeurt, ..

Dit gemeenschappelijke belang maakt het mogelijk om de silo's te doorbreken en hechte teams te creëren.

• Stel een toegewijde toezichter aan en organiseer een gestructureerd reputatietoezicht.

• Communiceer intern om werknemers te sensibiliseren bij het gebruik van sociale netwerken, stel een "sociale media" -handvest op die vrijheid van mening met bescherming van het gezin, het bedrijf en haar klanten combineert.

• Stel een Community Manager aan die zal worden getraind om snel te reageren op eventuele beschuldigingen.

• Zet een crisiseenheid op voor de meest delicate gevallen.

 

Partners Bénélux Jean-Paul Bissen - Serge Caustur - Aad Vijfvinkel.

 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
<!-- Insert your title here -->
Top article
at22-5-2013 12:12
12548 views | 0 reactions
at18-6-2015 8:54
12231 views | 0 reactions
at22-5-2013 10:51
7954 views | 0 reactions
at3-7-2013 9:48
7052 views | 0 reactions
at3-12-2014 9:05
5773 views | 0 reactions
A question ? Contact our team.

Contact us